Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150033 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

-
21.501-07, AY

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2019

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren