Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 maart 2020
1. Verzoek technische briefing IND

De commissie stelt de conceptbrief vast waarin de staatssecretaris van J&V wordt verzocht toestemming te verlenen voor een technische briefing van de IND inzake de uitvoeringscapaciteit in het asieldomein op 31 maart 2020 17:30-18:30 uur. Voorts bevestigt de commissie dat de technische briefing een besloten bijeenkomst zonder verslaglegging zal zijn.

2. 32317, KV

Brief van de minister van BZ en de staatssecretaris van J&V inzake situatie aan de Turks-Griekse grens; JBZ-Raad

De commissie besluit de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de stand van zaken van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem in mei-juni 2020. Zij verzoekt de commissiestaf een geschikte datum hiervoor te vinden. Voorts besluit de commissie de brief van de minister van Buitenlandse zaken en de staatssecretaris van J&V d.d. 3 maart 2020 bij dit mondeling overleg te betrekken.

3. 32317, KS

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 3 maart 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren