Dinsdag 2 juni 2020, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de IND

2.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)

45 minuten

3.Uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

45 minuten