Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468 (34.585)

- Verzoek technische briefing van de IND

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over een technische briefing over de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in het asieldomein; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris van J&V over de uitvoeringscapaciteit van de IND in het asieldomein. De commissie besluit het reeds geplande mondeling overleg met de staatssecretaris over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel op 2 juni 2020 van uit te breiden met het onderwerp van de IND en de reeds ingeplande vergadertijd te verruimen tot 1 1/2 à 2 uur.

Voorts verzoekt de commissie de staf ambtelijk te rappelleren aangaande de beantwoording van de brief met vragen over JBZ-migratieonderwerpen, die op 24 maart 2020 naar de staatssecretaris is gestuurd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren