Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 19 mei 2020
1.
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 juni 2020.

2.
35155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 juni 2020.

3.
Kabinetsappreciatie EU-Afrika strategie

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over de eventuele behandeling van het voorstel.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk