Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
33.709, AR

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake vierde voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

De commissies besluiten toezegging T02573 als openstaand te blijven beschouwen en de brief houdende de vierde voortgangsrapportage EOM (33709, AR) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren