Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 16 juni 2020
1.
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (Voorstellen aangepast MFK en herstelpakket)

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader 2021-27 en herstelstrategie naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissies nemen kennis van de kabinetsappreciatie van het MFK 2021-2027 en het Herstelpakket. Ze besluiten om het MO van de commissie FIN met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken van hedenmiddag af te wachten en vervolgens te bezien of nadere stappen gewenst zijn.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman