Bouwstenen voor een beter belastingstelselBouwstenen voor een beter belastingstelsel

(Een voor 14 oktober 2020 in de Tweede Kamer gepland rondetafelgesprek over de bouwstenenbrief is uitgesteld en de voorbereidingsgroep is verzocht een voorstel te doen voor het op een later moment in enigerlei vorm organiseren van een passende kennisactiviteit.)

De Tweede Kamercommissie voor Financiën houdt op 2 december 2020 een rondetafelgesprek over deze initiatiefnota. Voor dit gesprek zijn door genodigden position papers aangeleverd.

Op 18 januari 2021 vindt een notaoverleg over de initiatiefnota plaats.