Stemming moties Algemene Europese Beschouwingen 2020Dinsdag 10 november stemde de Eerste Kamer over vijf moties die een week eerder werden ingediend tijdens de Algemene Europese Beschouwingen met minister Blok (Buitenlandse Zaken). Alle moties zijn aanvaard.

De Algemene Europese Beschouwingen op 3 november 2020
Grotere versie foto

Aangenomen moties

De eerste motie, van senator Backer, verzoekt de regering te bevorderen dat de Europese Unie haar rol ten behoeve van publieke gezondheid versterkt en te onderzoeken hoe de Europese Unie coördinatie en samenwerking betreffende publieke gezondheid vorm kan geven en over de resultaten de Kamer te informeren. De fracties van CDA, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor, de fracties van SGP, FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen de motie.

De tweede motie, eveneens van senator Backer, verzoekt de regering om opdracht te geven aan een of meerdere wettelijke adviesorganen (ten minste Centraal Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek) om dit onderzoek op korte termijn te entameren en over de resultaten niet later dan 1 maart 2021 aan deze Kamer te rapporteren. Defracties van SGP, CDA, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor, de fracties van FVD, VVD en PVV stemden tegen de motie.

De derde motie, van senator Koole, verzoekt de regering om zich in te zetten voor een levendige, goed geïnformeerde publieksdiscussie over (de voornemens van) de Europese Unie en de inbreng en ambitie van Nederland daarbij en deze discussie met extra financiële middelen te bevorderen en hierover voor 1 juli 2021 een uitgewerkt voorstel aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor, de fracties van FVD, VVD en PVV stemden tegen de motie.

De vierde motie, van senator Vendrik, verzoekt de regering er zich in de Europese Raad maximaal voor in te zetten dat de uitkomst van de triloog aan criteria voldoet, waaronder een inactiviteitsclausule, en de uitkomst ervan goed mee te laten wegen voor goedkeuring van het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De fracties van CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor, de fracties van SGP, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen de motie.

De vijfde motie, van senator Schalk, verzoekt de regering zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam 'al-Haram al Sharif', en andere EU-lidstaten te stimuleren hetzelfde te doen. De fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, PvdA, PVV en ChristenUnie stemden voor, de fracties van GroenLinks, SP, 50PLUS, OSF, D66 en PvdD stemden tegen de motie.

Aangehouden motie

De zesde motie, van senator Otten, die de regering verzoekt om toe te zeggen dat er geen aanpassing in de hypotheekrenteaftrek worden doorgevoerd, is door de indiener aangehouden.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Algemene Europese Beschouwingen op 3 november 2020
Afbeelding 1 - De Algemene Europese Beschouwingen op 3 november 2020