Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 november 2020
1. 35570 VI

Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het is op dit moment de inschatting van de commissies dat behoefte bestaat aan een begrotingsdebat J&V met de staatssecretaris van J&V, betreffende onderwerpen inzake immigratie en asiel. Ook is het mogelijk dat er een begrotingsdebat met de ministers van J&V en Rechtsbescherming wordt aangevraagd inzake de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis.

2. 35429

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), GroenLinks (Veldhoen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).

3. 33.709, AS

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

De commissies besluiten de brief van de minister van J&V d.d. 2 november 2020 (33709, AS) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02573 als openstaand te blijven beschouwen, met een nieuwe deadline van 1 juli 2021.

4. 35.602, B

Commissiemededeling: De EU-strategie voor de veiligheidsunie

De commissies besluiten de brief van de minister van J&V d.d. 3 november 2020 (35602, B) voor kennisgeving aan te nemen.

5. 32.317, LJ en LL (geannoteerde agenda en verslag JBZ-Raad 8-9 oktober 2020)

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de informele JBZ-raad van 8-9 oktober 2020; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda en het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2020 (32317, LJ en LL) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 32317, LN

Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda videoconferentie formele JBZ-Raad op 13 november 2020; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 13 november 2020 (32317, LN) te betrekken bij de behandeling van het Migratie- en Asielpakket van de Europese Commissie.

7. 34931

Bijeenkomsten van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol

De commissies besluiten het lid Janssen (SP) aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren