Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
33.709, AS

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

De commissies besluiten de brief van de minister van J&V d.d. 2 november 2020 (33709, AS) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02573 als openstaand te blijven beschouwen, met een nieuwe deadline van 1 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren