Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31, AD

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC van 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief van 16 november 2020 (21501-31, AD) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren