Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

-
Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

De commissie besluit de mededeling na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer