Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2020
1. Terugkoppeling High level conference on Migration and Asylum in Europe

De leden Karimi (GL) en Vos (PvdA) geven een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire conferentie inzake migratie en asiel in Europa, die op 16 november 2020 via videoverbinding plaats heeft gevonden.

2. 35476, F en T02986

Brief van de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de Taskforce bij de IND; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V te betrekken bij de begrotingsdebat J&V met de staatssecretaris van J&V. Voorts besluit de commissie de status van toezegging T02986 te wijzigen in 'deels voldaan'.

3. 35570 VI

inventarisatie woordvoerders begrotingsdebat met stas. J&V

Bij de inventarisatie van woordvoerders van het begrotingsdebat J&V met de staatssecretaris van J&V, geeft het lid Van Hattem (PVV) aan deel te willen nemen aan dit debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren