Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200028 - Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

-
JOIN(2020) 17 - EU actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces. De commissie vraagt de griffie na te gaan of er nog een BNC-fiche over dit Europees voorstel naar de Kamer zal worden gestuurd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk