Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 januari 2021
1. 35.612, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake verzoek informatie-afspraken met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 18 december over informatieafspraken met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact (35612, A) en benadrukt de wens om ten aanzien van dit dossier tijdig en uitvoerig te worden geïnformeerd.

2. Europees Migratie- en asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

De commissie besluit op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact. De commissie besluit voorts dit onderwerp opnieuw te agenderen op 19 januari 2021, teneinde te spreken over de mogelijkheid één of enkele deskundigenbijeenkomsten over dit dossier te organiseren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren