Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 februari 2021
1.
EU-China investeringsakkoord

De commissie besluit om op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden met de regering over het beginselovereenkomst over de investeringen tussen EU en China. De commissie besluit daarbij om de ontwikkelingen ten aanzien van dit dossier te blijven volgen, zodat mogelijk in een later stadium tot behandeling kan worden overgegaan.

2.
COM(2021)66 - Commissiemededeling inzake herziening handelsbeleid

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens deze commissiemededeling opnieuw te agenderen.

3.
E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie, en te bezien, op basis van de wekelijkse lijst van nieuwe COM-voorstellen, of er voorstellen zijn die zij in behandeling wil nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk