Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

- E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie, en te bezien, op basis van de wekelijkse lijst van nieuwe COM-voorstellen, of er voorstellen zijn die zij in behandeling wil nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk