Deskundigenbijeenkomst Europese migratie- en asielpactDe vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) organiseert op dinsdag 2 maart 2021 een deskundigenbijeenkomst over het Europese migratie- en asielpact. Dit is een pakket van voorstellen inzake Europees migratie- en asielbeleid dat de Europese Commissie op 23 september 2020 heeft gepubliceerd.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Grotere versie foto

Tijdens de bijeenkomst geven deskundigen een inleiding waarna ruimte is voor gedachtewisseling met de leden van de commissie. Het zal een 'hybride vergadering' worden, waarbij deels sprekers via videoverbinding en deels sprekers vanuit de zaal zullen deelnemen. De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Alexander van Hattem.

De bijeenkomst wordt live gestreamd via de website van de Eerste Kamer.

Op 23 maart 2021 zal de commissie I&A/JBZ een tweede bijeenkomst houden over dit onderwerp, dan zullen Engelstalige sprekers worden uitgenodigd.

Programma 2 maart

09:30-10:30 uur - Wetenschap

 • Prof. dr. J.J. (Jorrit) Rijpma, Hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden, tevens lid van Commissie Meijers (via videoverbinding)
 • Prof. dr. R. (Ruud) Koopmans, Hoogleraar Sociologie en Migratieonderzoek aan de Humboldtuniversiteit, en onderzoeksdirecteur WZB Berlin Social Science Center (via videoverbinding)
 • Prof. mr. T. (Tesseltje) de Lange, Hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit

10.30-11.30 uur - NGO's

  • F. 
   (Femke) de Vries LLM, Beleidsmedewerker Europese Zaken, VluchtelingenWerk Nederland
  • K. 
   (Karel) Hendriks Msc, Operations Adviser & Humanitarian Representative for The Netherlands, Artsen zonder Grenzen (onder voorbehoud)
  • M. 
   (Matty) Verburg MA, Senior Policy Officer Human Rights and Migration, Amnesty International

Over het Europese migratie- en asielpact

De Europese Commissie heeft op 23 september 2020 het nieuwe migratie- en asielpact (COM(2020)609, zie dossier E200018 en de andere gerelateerde dossiers) voorgesteld dat de verschillende elementen bevat die voor een brede Europese aanpak van migratie noodzakelijk zouden zijn. De Commissie beoogt met deze voorstellen in betere en snellere procedures voor alle onderdelen van het asiel- en migratiesysteem te voorzien.

Het behelst volgens de Commissie een evenwichtige benadering op basis van een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit. Dat is cruciaal voor het herstel van het vertrouwen tussen de lidstaten en het vertrouwen in het vermogen van de Europese Unie om migratie te beheren, aldus de Europese Commissie. De commissie I&A/JBZ heeft reeds op 24 november 2021 een technische briefing van de Europese Commissie ontvangen over dit pakket en heeft op 1 december 2020 ook mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van J&V over dit onderwerp.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Plenaire zaal Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Plenaire zaal Eerste Kamer