Dinsdag 9 maart 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 maart jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.E200014

Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2021

3.35.508 EK, D

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijke verklaring Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

4.21.501-20 EK, BP

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferenties Europese Raad van 25 en 26 februari 2021; Europese Raad

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen