Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 maart 2021
1.
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber).

2.
E200028

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
EU-Afrika strategie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Terugkoppeling OVSE parlementaire assemblee winter meeting

Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de Winter Meeting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, die op 25-26 februari 2021 via videoverbinding plaatsvond. Op verzoek van het lid Karimi besluit de commissie de Nederlandse inzet omtrent de effectiviteit van de OVSE te noteren als één van de gespreksonderwerpen bij het eerstvolgende gesprek met de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken in het nieuwe kabinet.

5.
Terugkoppeling interparlementaire videoconferentie GBVB/GVDB 3-4 maart 2021

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk