Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210005 - Groenboek over de vergrijzing

-
COM(2021)50 - Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

De commissie besluit op 6 april 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de kabinetsappreciatie bij het Groenboek over de vergrijzing (COM(2021)50).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl