Stemming (hamerstuk) vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 23 maart 2021 (2020/2021 nr. 31)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 9 maart 2021 inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (35663, letter B).

Het Europees Werkprogramma 2021 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.