Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210005 - Groenboek over de vergrijzing

-
COM(2021)50 - Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

Inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie ter zake van het groenboek vergrijzing (COM(2021)50) wordt heden geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen en Stienen) en de PvdD (Prast).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl