Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 april 2021
1.
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 18 mei 2021 of op een latere datum.

2.
COM(2021)66 - Commissiemededeling inzake herziening handelsbeleid

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de Nederlandse regering en de Europese Commissie naar aanleiding van de commissiemededeling inzake herziening handelsbeleid COM(2021)66 en het BNC-fiche over deze mededeling.

3.
Terugkoppeling NAVO PA Parliamentary Transatlantic Forum, part II

Het lid Koole (PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van de videoconferentie-bijeenkomst van het Parliamentary Transatlantic Forum van de NAVO Parlementaire Assemblee van 26 maart 2021, waar het lid Koole en het lid Beukering (Fractie-Nanninga) aan hebben deelgenomen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk