Kamervoorzitter bij digitale EU-VoorzittersconferentieEerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn nam op 10 mei 2021 deel aan de jaarlijkse Voorzittersconferentie van de Europese Unie (EU). De Voorzitters van de parlementen van de EU beogen met deze conferentie informatie en best practices uit te wisselen en parlementaire samenwerking te stimuleren.

Kamervoorzitter bij digitale EU-Voorzittersconferentie
Grotere versie foto

De conferentie vond dit jaar vanwege de pandemie digitaal plaats en stond in het teken van het thema 'Digitalisering en de risico's en kansen voor de democratie'. Verschillende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde, waaronder de behoefte aan data-soevereiniteit in de EU en de bescherming van de fundamentele rechten van burgers.

Er was ook veel aandacht voor de kansen die digitalisering voor bijvoorbeeld participatie van burgers in democratische processen kan bieden. Een vaak aangehaald voorbeeld is het Digitaal Platform van de Conferentie over de Toekomst van Europa dat burgers de mogelijkheid biedt om online ideeën te delen over de richting waarin Europa heen zou moeten.

Kamervoorzitter Bruijn vroeg tijdens deze sessie aandacht voor de potentie die Artificiële Intelligentie (AI) in het kader van de parlementaire democratie en het openbaar bestuur kan hebben. Daarbij rijzen tegelijk vragen over het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen ervan, voor de verhouding in de trias politica en voor de houdbaarheid van bepaalde wetgeving.

Aan het eind van de conferentie werden nog twee rapporten vastgesteld: een rapport over het gebruik van moderne technologie in interparlementaire samenwerking en een rapport over de actualisering van de richtlijnen voor interparlementaire conferenties.

Bilaterale ontmoeting

De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak en marge van de Conferentie nog met de Voorzitter van de Roemeense Senaat, Anca Dragu, over de politieke en economische actualiteit in Roemenië en Nederland. Onder andere is gesproken over de goede relaties tussen de landen, de werkwijze van de beide Senaten en de economische gevolgen van de huidige pandemie voor Roemenië en Nederland.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Kamervoorzitter bij digitale EU-Voorzittersconferentie
Afbeelding 1 - Kamervoorzitter bij digitale EU-Voorzittersconferentie