Leden vergaderen online in PACE Standing CommitteeDe Standing Committee (of 'algemeen bestuur') van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE) vergaderde op vrijdag 28 mei 2021 online. D66-senator Petra Stienen nam hieraan deel als waarnemend voorzitter van de Nederlandse delegatie; SP-senator Tiny Kox in de hoedanigheid als fractievoorzitter van Verenigd Europees Links (UEL).

Logo parlementaire assemblee Raad van Europa
Grotere versie foto

De Standing Committee sprak met de Hongaarse onderminister van Buitenlandse Zaken, Levente Magyar, over het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van Europa. Daarnaast werden twee actualiteitsdebatten gehouden, één over het weer opstarten van het vredesproces in het Midden-Oosten na het recente geweld in Israël en Gaza, en één over de gedwongen landing van een vliegtuig in Belarus en de arrestatie van de journalist Roman Protasevich.

Budget en prioriteiten van de Raad van Europa en van de parlementaire assemblee

Tiny Kox presenteerde twee rapporten, een over de begroting en prioriteiten van de Raad van Europa voor de periode 2022-2025 en één over de uitgaven van de parlementaire assemblee voor 2022-2023.

In het eerste rapport verwelkomde hij het strategisch kader dat de secretaris-generaal van de Raad van Europa voor de komende vier jaar heeft opgesteld. Deze strategie bevat hervormingen van de organisatie, inclusief een nieuwe strategie voor personeelsbeleid. Het doel daarvan is om de impact en de effectiviteit van de Raad van Europa te vergroten. Kox bekeek dit tegen de achtergrond van zijn resolutie, die de assemblee in april had aangenomen, over de strategische prioriteiten van de Raad van Europa. Hij had daarin de regeringen van de lidstaten al opgeroepen om de financiële stabiliteit en duurzaamheid van de organisatie te garanderen. Investeringen in democratische veiligheid zijn in de wereld van vandaag de dag politiek relevanter en meer onmisbaar dan ooit. De assemblee, zo vond hij, moest de secretaris-generaal steunen in haar ambitie de begrotingen voor de komende vier jaar op basis van 'real growth' te voeren in plaats van het huidige 'zero real growth'.

In het tweede rapport concludeerde Kox dat de aanpassingen in werkwijze als gevolg van de coronapandemie de assemblee op kosten hadden gejaagd. Maar de implementatie van een nieuwe digitale strategie voor de Raad van Europa zou de assemblee in de toekomst budgettaire verlichting kunnen brengen. De assemblee, als de belangrijkste politieke kracht van de organisatie, zou zo snel als mogelijk weer fysiek bijeen moeten komen en over extra financiële middelen moeten kunnen beschikken. Videovergaderen kan hoogst gebruikt worden als aanvulling op de normale werkwijze van echte ontmoetingen, stelde Kox. De assemblee moet haar aandacht de komende periode richten op standaardisatie, monitoring en implementatie van de verschillende toezichts- en adviesinstrumenten, die de Raad van Europa tot zijn beschikking heeft. Andere focusgebieden van de assemblee zijn de gezondheids- en maatschappelijke effecten van de pandemie, nieuwe uitdagingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en het recht op een gezond milieu en leefomgeving. Voorts wees hij op het belang van goed functionerende politieke groepen in de assemblee, een punt dat van harte werd ondersteund door Petra Stienen namens de liberale politieke groep ALDE.

Hongaars voorzitterschap

Aan de Hongaarse onderminister vroeg Kox hoe het Comité van Ministers gebruik had gemaakt van de input van de assemblee inzake de prioriteiten voor de Raad van Europa voor de komende vier jaar, zoals geformuleerd in zijn bovenvermelde rapport, dat de assemblee in april had aangenomen. Het Hongaarse voorzitterschap stelde dat het Comité van Ministers de aanbevelingen van de assemblee positief gewaardeerd had tijdens de recente vergadering in Hamburg en deze nader zou betrekking bij de vervolgvergadering hierover in juni.

Midden-Oosten vredesproces

In het debat over de situatie in het Midden-Oosten sprak Tiny Kox zijn afschuw uit over het recente geweld in Gaza en Israël. Het had veel te lang geduurd voor een staakt-het-vuren werd bereikt. Hij noemde het van belang dat het vredesproces nu zo snel mogelijk hervat wordt. De illegale bezetting van Palestijns land door Israël is het probleem, stelde hij. Alleen met een einde van deze bezetting is een twee-staten-oplossing mogelijk. Hij hoopte dat de Raad van Europa een platform zou kunnen bieden voor Israëli's en Palestijnen om daar met elkaar over te spreken. Petra Stienen sprak over haar persoonlijke betrokkenheid bij het Midden-Oosten. Onder verwijzing naar het boek 'Apeirogon' van Colum McCann noemde zij het belang van een dialoog met mensen van beide zijden, die het gematigde midden vertegenwoordigen. Verder wees zij op het belang van internationale waarnemers bij Palestijnse verkiezingen, zodra die doorgang kunnen vinden.

Belarus

In het debat over het vliegtuig dat op 23 mei 2021 gedwongen werd in Belarus te landen, waar vervolgens de journalist Protasevich door de autoriteiten gearresteerd werd, stelde Tiny Kox dat deze actie tot een internationale kettingreactie had geleid, waarbij inmiddels meerdere vluchten geannuleerd zijn. Het is goed dat internationale luchtvaartautoriteiten het incident onderzoeken en nagaan in hoeverre er sprake was van een bommelding. Volgens het luchtvaartverdrag van Chicago uit 1944 heeft ieder land volledige soevereiniteit over zijn luchtruim. Maar tegelijkertijd moeten, in geval van onderschepping, de levens van de passagiers gewaarborgd worden. Hierom is het dan ook gerechtvaardigd om, hangende het onderzoek naar de precieze toedracht van het incident, de Belarussische autoriteiten op te roepen om de gearresteerde journalist en zijn partner onmiddellijk vrij te laten.

Meer informatie

Alle aangenomen teksten en een integrale videoregistratie van de vergadering van het Standing Committee zijn hier te vinden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Logo parlementaire assemblee Raad van Europa
Afbeelding 1 - Logo parlementaire assemblee Raad van Europa