Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 juni 2021
1.
35677

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35685

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
35723

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4.
Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Corona, Klein Krediet Corona en Qredits (35420, AQ)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 30 april 2021 (35420, AQ)

De commissie besluit de brief van 30 april 2021 van de staatssecretaris van EZK (35420, AQ) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

Verslag schriftelijk overleg (35821, C)

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van EZK van 11 juni 2021 (35821, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer