Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (35.821)

-
E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

Verslag schriftelijk overleg (35821, C)

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van EZK van 11 juni 2021 (35821, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer