De eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE) vond plaats op 19 juni 2021 in Straatsburg. Tijdens deze inaugurele sessie werden het doel en de verwachte resultaten van de conferentie besproken met onder andere burgers en vertegenwoordigers van de Europese instellingen en nationale parlementen.

Eerste plenaire vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa
Grotere versie foto

Vanuit de Eerste en Tweede Kamer namen de leden Oomen-Ruijten (CDA, Eerste Kamer), Van Apeldoorn (SP, Eerste Kamer), Kamminga (VVD, Tweede Kamer) en Sjoerdsma (D66, Tweede Kamer) digitaal deel. In naam van de delegatie riep het lid Van Apeldoorn op om in dialoog te gaan met de burgers en oprecht te luisteren naar de diverse standpunten over de Europese Unie. Van Apeldoorn merkte ook op dat, indien de uitkomsten van de conferentie daartoe leiden, een verdragswijziging tot de mogelijkheden moet behoren.

De Conferentie over de Toekomst van Europa loopt tot het voorjaar van 2022 en zal via een meertalig Digitale Platform en verschillende nationale en Europese evenementen Europese burgers de kans geven om hun gedachten over de uitdagingen en prioriteiten van Europa te delen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Eerste plenaire vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa
Afbeelding 1 - Eerste plenaire vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa