Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
1.
CXLII - Europees Semester 2021

Voorjaarspakket van de Europese Commissie

De commissies besluiten de conceptbrief vast te stellen en te versturen naar de minister van Financiën. De commissies verzoeken de minister om binnen 2 weken te antwoorden, zodat zij het Voorjaarspakket van de Europese Commissie nog voor het zomerreces opnieuw kunnen agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren