Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 29 juni 2021
1.
E210004

Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de EU-Afrika strategie te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de toekomstige minister met deze portefeuille in het nieuwe kabinet.

2.
Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Armenië

Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van de waarnemingsmissie van de OVSE Parlementaire Assemblee naar de verkiezingen in Armenië, van 17 t/m 21 juni 2021.

3.
Videoconferentie GBVB/GVDB 8-9 september 2021

De commissie besluit dat de delegatie voor wat betreft de Eerste Kamer zal bestaan uit 1e ondervoorzitter Van Ballekom (VVD) en het lid Koole (PvdA).

4.
Rondvraag

Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de griffie om aan de agenda voor de komende commissievergadering een overzicht van de openstaande correspondentie toe te voegen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk