Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 juni 2021
1.
35522

Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SGP (Schalk).

2.
35693

Implementatie uitvoeringsrichtlijn methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van veiligheidsvoorraden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

Brief van de staatssecretaris van EZK van 18 juni 2021 (35420, AZ)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 18 juni 2021 (35420, AZ) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Beroep op artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 ten aanzien van maatregelen steun- en herstelpakket

Brief van de staatssecretaris van EZK van 23 juni 2021 (35420 / , 35677, 35780, 35850 XIII, BA)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK 23 juni 2021 (35421 / 25667, 35780, 35850 XIII, BA) voor kennisgeving aan te nemen

5.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens het Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering opnieuw te agenderen.

6.
Jaarverslag Invest-NL 2020

Brief van de minister van Financiën van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 6 juli 2021 opnieuw te agenderen samen met de appreciatie Voortgangsrapportage 2020 Invest-NL, die op 29 juni 2021 door de minister van EZK naar de Kamer is gestuurd.

7.
Biomassa

Verslag nader schriftelijk overleg (32813, W)

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretarissen van I&W en EZK van 25 juni 2021 (32813, W) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer