Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juli 2021
1.
35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

De commissies nemen kennis van de brief van de ministers van EZK en van BZK d.d. 29 juni 2021 over het wetsvoorstel tot wijziging van de tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603, I). Zij besluiten de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden, in afwachting van de aangekondigde novelle.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer