Kamerdelegatie bij jaarvergadering OVSE PAVan 30 juni tot en met 6 juli 2021 heeft een Kamerdelegatie deelgenomen aan de jaarvergadering van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA). Deze vond deels online en deels fysiek plaats. De Kamerdelegatie bestond uit Eerste Kamerleden Farah Karimi (GroenLinks) en Arda Gerkens (SP) en Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD). Delegatieleider Karimi was fysiek aanwezig bij de Standing Committee op 5 juli en de plenaire vergadering op 6 juli in de Hofburg in Wenen, Oostenrijk, samen met de andere delegatieleiders. Zo'n 300 parlementsleden uit 57 landen namen deel.

Kamerdelegatie bij jaarvergadering OVSE PA
Grotere versie foto

Onderdrukking vrije meningsuiting in Belarus

Veel aandacht ging uit naar het plaatsen van een zogenaamd Urgency Item op de plenaire agenda, ingediend door Karimi, over de onderdrukking van vrije meningsuiting in Belarus en het vrijlaten van politieke gevangenen. De delegaties uit Rusland en Belarus maakten bezwaar vanwege procedurele redenen. Zo zou het de delegatie uit Belarus onmogelijk zijn gemaakt om fysiek deel te nemen aan het overleg en waren er vragen over het quorum van de deelnemende landen. Volgens het bestuur van de Assemblee waren deze redenen ongegrond. Uiteindelijk stemden de leden voor de plaatsing ervan op de agenda en voor de ingediende resolutie.

Toename van haat en de Russische militaire opbouw nabij Oekraïne

Senator Cardin uit de Verenigde Staten had een urgentie ingediend over recente antisemitische incidenten, toenemende haat en intolerantie en complettheorieën in de OVSE-regio. Deze urgentie werd met algemene stemmen aangenomen. De Oekraïnedelegatie vroeg aandacht voor de illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie en om vrije scheepvaart in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Het toelaten van deze urgentie werd met tweederde meerderheid van de stemmen aanvaard. Dit, evenals het aanvaarden van de urgentie over Belarus, was voor de Russische en Belarussische delegatie reden om het overleg zowel fysiek als online te verlaten.

Verkiezing nieuwe voorzitter OVSE PA

Een belangrijk onderdeel van de jaarvergadering was de elektronische verkiezingen van een nieuwe voorzitter van de Assemblee. Het was een verkiezing met twee kandidaten waarbij het Zweedse parlementslid Margarete Cederfelt een meerderheid van stemmen kreeg. Zij neemt het voorzitterschap over van Lord Bowness die de afgelopen periode interim-voorzitter was. Farah Karimi zat samen met een Georgische en Tsjechische collega in het tellerscomité van de verkiezing. Zij controleerde de opening en de sluiting van de onlineverkiezing, opgezet door een Deense bedrijf.

Online commissievergaderingen

Op 30 juni tot en met 2 juli bespraken de leden online de rapporten in drie verschillende commissies. De commissie over politieke zaken en veiligheid (eerste dimensie) behandelde voornamelijk de situatie in conflictgebieden Nagorno-Karabach, Georgië, Oekraïne en Belarus. De commissie die gaat over de humanitaire ofwel derde veiligheidsdimensie gaat, besprak de mensenrechtensituatie in de OVSE-regio. Men concludeerde een toename van autoritarisme, enorme beperkingen van de mediavrijheid, aanvallen op journalisten, gebrek aan toegang tot informatie en toenemende gevallen van huiselijk geweld. De commissie over economische zaken en technologie (tweede dimensie) ging voornamelijk over een nieuwe wereldorde na de coronapandemie. Karimi bracht in dat niet vergeten moest worden dat de pandemie nog niet beëindigd is. "In Europa en Noord-Amerika waar de helft is gevaccineerd gaan we terug naar normaal. Maar in Afrika is minder dan 1% gevaccineerd. We moeten inzetten op toegang tot vaccins voor iedereen en onze regeringen daarop aanspreken," aldus Karimi.

Aangenomen teksten

Alle teksten die tijdens deze vergadering zijn aangenomen vindt u hier.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Kamerdelegatie bij jaarvergadering OVSE PA
Afbeelding 1 - Kamerdelegatie bij jaarvergadering OVSE PA