Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

-
21.501-07 EK, DC

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de Eurogroep en de Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 5 juli 2021 (21.501-07, DC) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren