Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juli 2021
1.
35593

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

De fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort), PvdD (Prast) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

2.
35667

Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

De fracties van CDA (Prins) en SP (Gerkens) leveren inbreng voor het nader voorlopig verslag.

3.
35401

Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

4.
35504

Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

5.
35665

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

6.
35796

Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.

7.
35815

Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.

8.
35850 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.

9.
Afronding implementatie nieuwe Donorwet

Brief van de minister voor MZS van 7 juli 2021 (33506, AO)

De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De status van toezeggingen T02595 en T02597 blijft in afwachting van het verslag schriftelijk overleg ongewijzigd.

10.
E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

Verslag schriftelijk overleg (35827, C)

De commissie neemt de brief van 7 juli 2021 in reactie op de vragen van 26 mei 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35827, C) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer