Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (35.821)

-
E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

Brief Europese Commissie d.d. 5 augustus 2021 (35821, D)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 5 augustus (35821, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer