Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de informele Europese Raad en de Westelijke Balkan Top van 5 en 6 oktober 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 19 oktober en Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021 en van het verslag van de informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman