Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210026 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2021

- Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

De commissie wenst de Mededeling inzake het Uitbreidingspakket te betrekken bij het Beleidsdebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU (1 februari 2022). Voorts besluit zij om op 9 november 2021 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman