Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210026 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2021

- E210026 - Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

De commissie besluit de inbreng voor schriftelijk overleg inzake de Mededeling over het Uitbreidingspakket 2021 drie weken aan te houden. Deelname aan het gesprek met de Servische minister van Buitenlandse Zaken zal per e-mail worden geïnventariseerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman