Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-02 EK, DL

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 november 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 november 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman