Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210036 - Voorstel voor een verordening wat betreft de prudentiële behandeling van groepen van mondiaal systeemrelevante instellingen met een multiple-point-of-entry-afwikkelingsstrategie en een methodiek voor de indirecte plaatsing van voor het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva in aanmerking komende instrumenten

- Nieuwe Europese voorstellen bankenunie

De commissie besluit op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Tevens besluit de commissie de staf te verzoeken om bij de Nederlandse Vereniging van Banken na te vragen wat hun positie is met betrekking tot deze nieuwe Europese voorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren