Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 december 2021
1. COM(2021)752

Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van het voorstel COM(2021)752 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

2. COM(2021)890 en COM(2021)891

Voorstel voor een Verordening voor het aanpakken van instrumentaliseringssituaties op het gebied van migratie en asiel en voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 voor een Uniecode betreffende de regels voor het grensoverschrijdend verkeer van personen

De commissie besluit de voorstellen COM(2021)890 en COM(2021)891 in behandeling te nemen en om op 1 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De griffiestaf wordt verzocht het BNC-fiche aan te bieden zodra deze beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren