Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210029 - Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

- COM(2021)752

Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van het voorstel COM(2021)752 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren