Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- COM(2021)890 en COM(2021)891

Voorstel voor een Verordening voor het aanpakken van instrumentaliseringssituaties op het gebied van migratie en asiel en voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 voor een Uniecode betreffende de regels voor het grensoverschrijdend verkeer van personen

De commissie besluit de voorstellen COM(2021)890 en COM(2021)891 in behandeling te nemen en om op 1 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De griffiestaf wordt verzocht het BNC-fiche aan te bieden zodra deze beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren