Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 21 december 2021
1. E210027

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het Strategisch prognoseverslag 2021; EU-voorstel: Strategisch prognoseverslag 2021

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor nader schriftelijk overleg op 18 januari 2022.

2. Europese voorstellen inzake Europese democratie

De leden van de PvdA-fractie (Koole) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal door de staf worden rondgestuurd in de commissie, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten bij de vragen.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel de status van de toezeggingen met nummers T01191 (deels voldaan) en T01941(openstaand) ongewijzigd te laten.

4. Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie bespreekt kort de stand van zaken in de Conferentie over de Toekomst van Europa en eventueel te nemen stappen in het kader van het verloop van de Conferentie.

5. COSAC Voorzitters, 13-14 januari 2021

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties.

6. PACE Standing Committee, 25-26 november 2021

PACE-delegatieleider Stienen doet mondeling verslag van de Standing Committee en vraagt bijzondere aandacht voor de rapporten inzake seksueel geweld tegen vrouwen (Resolution 2405) en corruptie (Resolution 2406).

7. Plenaire zitting Beneluxparlement, 10 en 11 december 2021

Het lid Van Pareren doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Beneluxparlement in december.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman