Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 januari 2022
1. 25268, O

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020; Zelfstandige bestuursorganen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), PvdA (Crone) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. Tweede periodieke rapportage van de staatsagent KLM

De commissie wenst in overleg te treden met de minister van Financiën. De datum wordt nog nader bepaald.

3. E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen prioritering van voorstellen uit het werkprogramma te maken, maar verzoekt de staf om de voorstellen in annex I, wanneer deze zijn gepubliceerd door de Europese Commissie, te agenderen om op dat moment te bepalen of de commissie deze in behandeling wil nemen.

4. E210034 / E210035 / E210036

Nieuwe Europese voorstellen bankenunie

Inbreng voor schriftelijk overleg zal worden geleverd door de fracties van VVD (Vos), GroenLinks (Karimi) en PvdA (Crone) gezamenlijk, ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast). De inbrengdatum wordt aangehouden tot 8 februari 2022.

5. Rondvraag

De commissie bespreekt de opzet van het informele kennismakingsgesprek dat hedenavond met de minister en staatssecretarissen van Financiën plaatsvindt.
Een van de leden vestigt de aandacht op het voorstel van de Europese Commissie om nieuwe eigen middelen voor het EU-budget te creëren COM(2021)566. Dit voorstel kan van belang zijn voor de commissies Financiën en EZK/LNV. Na ontvangst van het BNC-fiche kan worden nagegaan of een of beide commissies dit voorstel willen behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren