Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210036 - Voorstel voor een verordening wat betreft de prudentiële behandeling van groepen van mondiaal systeemrelevante instellingen met een multiple-point-of-entry-afwikkelingsstrategie en een methodiek voor de indirecte plaatsing van voor het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva in aanmerking komende instrumenten

- E210034 / E210035 / E210036

Nieuwe Europese voorstellen bankenunie

Inbreng voor schriftelijk overleg zal worden geleverd door de fracties van VVD (Vos), GroenLinks (Karimi) en PvdA (Crone) gezamenlijk, ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast). De inbrengdatum wordt aangehouden tot 8 februari 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren