Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- COM(2021)890 en COM(2021)891

Voorstel voor een Verordening voor het aanpakken van instrumentaliseringssituaties op het gebied van migratie en asiel en voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 voor een Uniecode betreffende de regels voor het grensoverschrijdend verkeer van personen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V en de Europese Commissie naar aanleiding van de voorstellen COM(2021)890 en COM(2021)891 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren